Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fiber till Gävleborg

Hudiksvalls kommun deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för cirka 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till snabbt bredband.

Med ett snabbt bredband kan fler starta företag och befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas.

Fiber till Gävleborg-projekten medfinansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluter vi inga fastigheter men vi drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet via accessnät.