Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Frågor och svar om fiberutbyggnad

Vi får många frågor till kommunen och Fiberstaden just nu om fiberutbyggnad. Man undrar varför det går så sakta med utbyggnaden av fibernätet och många är frustrerade eftersom Telia ju håller på att stänga sitt kopparnätet. Här har vi samlat frågor och svar.

Vilket ansvar har kommunen för fiberutbyggnaden?

Hudiksvalls kommun jobbar för att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha tillgång till fiberoptiskt bredband och satsar under tre år 51 miljoner på bredbandsutbyggnad. Till det kommer ytterligare cirka 20 miljoner i statliga bidrag så den totala summan är drygt 70 miljoner.

Kommunen äger stadsnätet medan Fiberstaden AB står för utbyggnad och drift. Men kommunen är bara en av många aktörer på fibermarknaden och det råder fri konkurrens.

Vilket ansvar har Fiberstaden AB för fiberutbyggnaden?

Fiberstaden sköter på uppdrag av kommunen utbyggnaden i stadsnätet samt ansvarar för drift och underhåll. Marknaden är fri – andra leverantörer kan hyra in sig i stadsnätet och även bygga egna nät.

Vi väntar på fiberanslutning - varför får vi ingen information?

Det är varje leverantör som ansvarar för informationen till sina kunder. Så vänd dig till det företag du fått erbjudande av!

Jag har inte fått något erbjudande om fiberanslutning men kopparnätet stängs ner där jag bor! Vad gör jag då?

Det är Telia som ansvarar för att erbjuda alternativa lösningar till dem som berörs av nedstängningen av kopparnätet. Kommunen kan inte göra något annat än att ha dialog med Telia. Det har vi haft vid flera tillfällen och vädjat om att man ska vänta med att stänga kopparnätet tills utbyggnaden av fibernätet hunnit längre, tyvärr utan resultat.

Varför skyndar ni inte på fiberutbyggnaden?

Det är ett otroligt tryck och stor efterfrågan på fiberanslutning just nu. Fiberstaden bygger mer än någonsin. Men trots detta hinner varken Fiberstaden eller övriga aktörer bygga i den takt som skulle krävas om alla som vill ska få fiberanslutning.

Varför har kommunen tecknat avtal med IP-Only?

Det är inte möjligt för kommunen att på egen hand erbjuda bredband via fiber till alla hushåll som önskar det under den närmaste femårsperioden. För att ytterligare kunna öka utbyggnadstakten ingick kommunen förra året ett samarbete med företaget IP-Only AB med målet att kunna erbjuda minst 90 procent av kommunens invånare tillgång till fiberoptiskt bredband.

Hur ser samarbetet mellan kommunen och IP-Only ut?

Samarbetet innebär bland annat att IP-Only ges möjlighet att hyra kapacitet i kommunens fibernät. En viss samordning mellan kommunens och IP-Onlys utbyggnad är tänkt för att maximera utbyggnadstakten. Det har legat till grund för kommunens prioritering av områden för fiberutbyggnad åren 2020-2022.

Jag har tecknat avtal med IP-Only men det händer ju ingenting. Vad händer om de inte fullföljer sina utbyggnadsplaner? Blir jag utan fiberanslutning då?

Har du tecknat avtal med IP-Only måste du ha den dialogen med dem. Fiberstaden har i dagsläget inte möjlighet att erbjuda fiberanslutning i de områden där IP-Only tecknat avtal med kunder.

Hur länge är man bunden av avtal?

Kontakta den leverantör du tecknat avtal med. Vanligast är att man tecknar 2-åriga avtal och då är man bunden av det avtalet under den tiden.

Varför tar det så lång tid att bygga ut fibernätet?

Den stora efterfrågan leder till brist på resurser vilket försenar utbyggnaden. Det är bland annat långa väntetider på tillstånd och markavtal. Det finns alltför få entreprenörer med kompetens för fiberdragning. Dessutom är det bara en begränsad tid på året som det är möjligt att gräva. Det börjar även flaggas för brist på material eftersom det pågår så mycket fiberutbyggnad i hela landet.

Det finns fiber nära min tomt, det borde vara enkelt att ansluta mitt hus?

På vissa ställen är fibernätet byggt på ett sätt som gör att det kan vara ett stort jobb även om det kan uppfattas som en enkel anslutning. I dag förbereder man vanligtvis för nya anslutningar som tillkommer i framtiden.

Varför är det olika pris beroende på vilken leverantör man har?

Eftersom fiberutbyggnaden sker på en fri marknad är det upp till varje leverantör att sätta priset.

Hur många måste ansluta sig för att man ska påbörja utbyggnaden i ett område?

Det kan variera mellan leverantörer och beroende på hur tättbefolkat ett område är. I de flesta fall krävs att fler än 60 procent av hushållen ansluter sig. I ren landsbygd med långa avstånd finns det vissa möjligheter för aktörerna att söka bidrag men kraven är då i regel mycket hög anslutningsgrad, uppåt 90 procent.