Böle 3:15

Beskrivning

Tomten ligger vid Parkvägen i Näsviken. VA- anslutning ingår i priset. Tomten belastas av servitut för väg samt VA.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Böle 3:15
  • Adress: Parkvägen 2
  • Tomtyta: 2250 kvm
  • Pris 300 000 kronor

Teknisk försörjning

VA- anslutning ingår i priset

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.