Ede 39:4

Beskrivning

Ett attraktivt bostadsområde ca 500 m från Delsbo centrum. Mindre än 100 m till idrottsanläggningar. Bussförbindelser finns till både Hudiksvall och Ljusdal.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Ede 39:4
  • Adress: Stationsgatan 8, Delsbo
  • Tomtyta: 1107 kvm
  • Pris: 99 210 kr

Teknisk försörjning

VA- och telekabels-serviser vid tomtgräns. Dagvatten ska lösas lokalt på tomten.

Planbestämmelser

Ingen befintlig detaljplan finns för området.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.