Oppänge 1:132

Beskrivning

Ett redan befintligt bostadsområde med 300 m till Enångers centrum och 800 m till skola och förskola.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Oppänge 1:132
  • Adress: Länsmansvägen 1, Enånger
  • Tomtyta: 1082 kvm
  • Pris: 98 460 kr

Teknisk försörjning

VA, dagvatten och optofiber-serviser vid tomtgräns.

Planbestämmelser

Området får enligt detaljplan användas för envåningshus med en högsta höjd på 4,5 m.

Byggyta

  • Byggnadsarea: max 300 kvm
  • Huvudbyggnad: max 150 kvm

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.