Beskrivning

Ett attraktivt bostadsområde ca 500 m från Delsbo centrum. Mindre än 100 m till idrottsanläggningar. Bussförbindelser finns till både Hudiksvall och Ljusdal.

Fastighetsinformation

Teknisk försörjning

VA- och telekabels-serviser vid tomtgräns. Dagvatten ska lösas lokalt på tomten.

Planbestämmelser

Ingen befintlig detaljplan finns för området.