Beskrivning

Ett redan befintligt bostadsområde ca 900 m från Delsbo centrum och matbutik. Tomten ligger inom gångavstånd till Smedjans förskola och Ede skola. Bussförbindelser finns till både Hudiksvall och Ljusdal.

Fastighetsinformation

Teknisk försörjning

VA-serviser vid tomtgräns.

Planbestämmelser

Området får enligt detaljplan användas för bostadsändamål i form av friliggande enbostadshus samt 1-vånings rad- eller kedjehus.

Byggyta