Ede 7:37

Beskrivning

Ett redan befintligt bostadsområde ca 900 m från Delsbo centrum och matbutik. Tomten ligger inom gångavstånd till Smedjans förskola och Ede skola. Bussförbindelser finns till både Hudiksvall och Ljusdal.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Ede 7:37
  • Adress: Vapengatan 1, Delsbo
  • Tomtyta: 1606 kvm
  • Pris: 115 000 kr

Teknisk försörjning

VA-serviser vid tomtgräns.

Planbestämmelser

Området får enligt detaljplan användas för bostadsändamål i form av friliggande enbostadshus samt 1-vånings rad- eller kedjehus.

Byggyta

  • Friliggande hus: max 250 kvm
  • Rad- eller kedjehus: max 170 kvm

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.