Oppänge 1:133

Beskrivning

Ett redan befintligt bostadsområde med 300 m till Enångers centrum och 800 m till skola och förskola.

Fastighetsinformation

  • Fastighet: Oppänge 1:133
  • Adress: Länsmansvägen 3, Enånger
  • Tomtyta: 992 kvm
  • Pris: 95 760 kr

Teknisk försörjning

VA, dagvatten och optofiber-serviser vid tomtgräns.

Planbestämmelser

Området får enligt detaljplan användas för envåningshus med en högsta höjd på 4,5 m.

Byggyta

  • Byggnadsarea: max 300 kvm
  • Huvudbyggnad: max 150 kvm

Intresseanmälan

Om du är intresserad av den här bostadstomsten kan du göra en intresseanmälan via formuläret här.