Utlottning av tomter

Hudiksvalls kommun anordnar utlottning av tomter när lämpliga fastigheter finns för ändamålet. Då kan du anmäla ditt intresse om du vill delta i lottdragningen.

Aktuella utlottningar av tomter

Här hittar du information om aktuella tomter som finns för utlottning.

Hudiksvall: Stenberg, Idenor

Hudiksvalls kommun säljer fyra stycken bostadstomter i Hudiksvall. Tomterna ligger i Stenberg, Idenor. Vatten- och avloppsanslutning ingår i priset. Tomterna fördelas genom lottning.

Kartbild över var tomterna ligger
Tomter Idenor Åkre Stenberg

Tomt A

 • Fastighetsbeteckning: Idenors-Åkre 1:47
 • Adress: Stenberg 2A
 • Pris: 700 000 kronor inkl. anslutningsavgift för VA
 • Areal: 1765 m2

Tomt B

 • Fastighetsbeteckning: Idenors-Åkre 1:46
 • Adress: Stenberg 2B
 • Pris: 700 000 kronor inkl. anslutningsavgift för VA
 • Areal: 1678 m2

Tomt C

 • Fastighetsbeteckning: Idenors-Åkre 1:45
 • Adress: Stenberg 2C
 • Pris: 750 000 kronor inkl. anslutningsavgift för VA
 • Areal: 1710 m2

Tomt D

 • Fastighetsbeteckning: Idenors-Åkre 1:44
 • Adress: Stenberg 2D
 • Pris: 750 000 kronor inkl. anslutningsavgift för VA
 • Areal: 1739 m2

Hur deltar jag?

Om du är intresserad av att delta i utlottningen behöver vi din anmälan senast 20 september klockan 12.00. Du kan anmäla dig till samtliga eller endast en av tomterna. Anmäler du dig till flera tomter måste du rangordna tomterna.

Anmälan skickas till:
Hudiksvalls kommun
Att: Mark- och exploatering
824 80 Hudiksvall

eller lämnas till Servicecenter på Guldsmeden, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall.

Mer information om utlottningen och anmälningsblankett hittar du här:

Kostar det något?

Anmälningavgiften till en tomtlottning kostar 1/100 prisbasbelopp.

En reservationsavgift tillkommer på 2 % av köpeskillingen om du efter att ha blivit framlottad vill reservera tomten.