Djur

Djur är till stor glädje för många människor, men ibland upplevs de som störande. Har du frågor eller vill anmäla att du störs av djur kontakta Norrhälsinge miljökontor.

Norrhälsinge miljökontor utför även regelbundet miljötillsyn på större lantbruk och hästgårdar. Vi tittar då på gödselhantering, avfallshantering, använding av bekämpningsmedel och lagring av kemikalier mm.

Om du vet att djur far illa

Om du misstänker att djur far illa ska du istället kontakta Länsstyrelsen i Gävleborg. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

Anmäl bristande djurhållning (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.