Hundar

Som hundägare är du i alla situationer ansvarig för din hund. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också.

Om du störs av hundar som skäller

Om du störs av någon annans hund bör du i första hand vända dig till hundägaren och försöka diskutera problemet och hitta lösningar. Om detta inte fungerar kontakta Norrhälsinge miljökontor.

Om du lägger märke till lösspringande hundar

Kontakta polisen på telefon 114 14 om du har problem med någon annans lösspringande hund.

Vilka lokala regler gäller för hundar?

I de lokala ordningsföreskrifterna för Hudiksvall och Nordanstig kan du läsa mer om vilka regler som gäller för hundar

Kontakta polisen på telefon 114 14 om du vill anmäla något enligt ordningsföreskrifterna.

Vad gäller i skog och mark?

Där det finns vilt måste hunden alltid hållas under särskild tillsyn. Här gäller jaktlagen under tiden 1 mars – 20 augusti. Hundar ska hindras från att springa lösa i marker med vilt. För de flesta hundar innebär det att de måste vara kopplade. Utsläppt flexikoppel kan vara för långt för att föraren ska ha kontroll över hunden. En hund som inte förföljer vilt kan ändå utgöra ett orosmoment för vilt. Utan koppel ska den omedelbart lyda vid tillrop och uppföra sig som om den var kopplad. Under övrig tid av året ska hunden hållas under sådan uppsikt att den hindras från att förfölja vilt.