Katter

Katter har rätt att röra sig fritt ute och över annans fastighet. Den som störs av katter ska se till att hålla dem borta genom att stänga dörrar och fönster. Du som äger katt har ett stort ansvar.

Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara ID-märkt.

Om du har problem med andras katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Om du misstänker att en katt far illa

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet:

Anmäl bristande djurhållning (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du misstänker att en katt är övergiven eller förvildad

Om du misstänker att en katt är övergiven eller förvildad ska du först kontakta Hudiksvalls kattsamarit, Djurskyddet Bill & Bull och polisen för att ta reda på om det finns någon saknad katt i området med samma kännetecken.

Om ingen av dessa kan hjälpa till kan du vända dig till Länsstyrelsens Djurskyddsenhet så kan de bedöma om katten ska omhändertas.