Katter

Katter har rätt att röra sig fritt ute och över annans fastighet. Den som störs av katter ska se till att hålla dem borta genom att stänga dörrar och fönster. Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara ID-märkt.

Hur gör jag om jag har problem med andras katter?

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Vad gör jag om jag misstänker att en katt far illa?

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet.

Länstyrelsens djurskuddsenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag misstänker att en katt är övergiven eller förvildad?

Om du misstänker att en katt är övergiven eller förvildad ska du först kontakta Hudiksvalls kattsamarit, Djurskyddet Bill & Bull och polisen för att ta reda på om det finns någon saknad katt i området med samma kännetecken.

Hudiksvalls kattsamarit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Djurskyddet Bill & Bull Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ingen av dessa kan hjälpa till kan du vända dig till Länsstyrelsens Djurskyddsenhet så kan de bedöma om katten ska omhändertas.