Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst kan det ofta vara möjligt. För att undvika risker och olägenheter för miljö och hälsa måste platsen väljas med omsorg och hanteringen ske rätt. Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare måste du följa kommunens anvisningar.

Anvisningar inom Hudiksvall och Nordanstig

Läs igenom kommunens anvisningar och råd för val av plats och hantering nedan. Utse utifrån detta ett lämpligt ställe för nedgrävningen, eller några alternativa ställen. Kontakta gärna Norrhälsinge miljökontor om det uppstår funderingar. Vi kan hjälpa till med att mäta avstånd på karta, vi kan ha information om enskilda vattentäkter som är inlagda, kontrollera eventuella områdesskydd, se var fornlämningar och områdesskydd finns m.m.