Råd om vilda djur

Många djur väljer tätorter som boplats. Det gäller framför allt flera fågelarter, men också till exempel rådjur, harar, igelkottar, rävar och grävlingar.

Jag störs av fåglar, vad kan jag göra?

Måsar och större flockar av kajor upplevs periodvis som stora problem. Kommunens möjlighet att begränsa dessa problem är mycket liten. Som fastighetsägare behöver du själv vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de häckar eller uppehåller sig på din fastighet.

Matning av större fåglar och matning direkt på marken bör undvikas, särskild i tät bebyggelse. Matning av fåglar från balkonger i flerbostadshus är inte lämpligt.

Vad gör jag om jag upptäcker skadat vilt?

Om du hittar ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polisen. Anmäl också alltid till Polisen om du har avlivat ett djur som inte får jagas.

Viltolyckor (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelungar och andra djurungar är inte övergivna för att man hittar dem ensamma. Många fågelungar lämnar boet 1-2 veckor innan de kan flyga och matas då på marken av sina föräldrar. Låt ungen vara och håll i hundar och katter så länge att fågelföräldrarna kan göra sitt jobb. Tänk på att föräldrarna kommer tillbaka först när alla har gått från platsen.

Om du upptäckt vilt som orsakar trafikfara

Kontakta Polisen om du befarar att ett vilt djur kan komma att utgöra en trafikfara, till exempel när älgar har hamnat på fel sida av älgstängsel eller när större vilda djur befinner sig nära större trafikerade vägar.

Viltolyckor (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har problem med grävlingar

Grävlingar är inte klassade som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får därför själv ta ansvar för att åtgärder mot grävlingar vidtas.

Under vissa förutsättningar får grävlingar fångas in och avlivas. Kontakta jakträttsinnehavare i din trakt för råd och information. Du som fastighetsägare får själv stå för eventuella kostnader om en skytt anlitas för att avliva grävlingar. Kommunen lånar inte ut grävlingsfällor. För att skjuta inne i tätorter krävs tillstånd av Polisen.

Om du har problem med rådjur

Rådjur är inte klassade som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Du som fastighetsägare får själv ta ansvar för att åtgärder mot rådjur vidtas. Vid fråga om jaktbart vilt ska du kontakta jakträttsinnehavaren. För att skjuta inne i tätorter krävs tillstånd av Polisen. För rådjur gäller begränsad jakttid.

Förebygg skadegörelse orsakade av djur

  • För att rådjur inte ska förstöra odlingar verkar det effektivaste sättet vara att stängsla in dessa. Stängslet bör vara högt, minst 160 cm, men helst 180 - 200 cm.
  • Du kan också prova att sätta ett högt stängsel tillfälligt där rådjuren verkar ha sina gångstråk.
  • Det säkraste sättet att odla utan stängsel är att breda ut kycklingnät över odlingen. Det finns även gröna som då syns mindre.
  • Välj plantor som rådjuren inte tycker om. Bland perennerna undviker rådjuren bland annat backsippa, adonis, temynta, vallmo, malört, pion, daggkåpa, mose brinnande buske och daglilja.
  • Magnolia, berberis, syren, snöbär och oxbär är träd och buskar som rådjuren inte verkar röra.
  • Vill du ha lökväxterna ifred kan du odla liljor, balkansippor, kejsarkrona, allium samt påsk- och pingstliljor.
  • Dina favoritväxter kan du rädda genom att plantera lavendel bredvid dem. Även extremt taggiga och giftiga växter undviker rådjuren.