Störd av djurhållning

Ibland kan djur i vår närhet vara störande. Viss störning får man som närboende acceptera, men självklart finns det gränser för vad som anses acceptabelt.

Om du bor på landet förväntas du acceptera att lantbrukets djur finns i din närhet och att störningar som till exempel lukt, flugor, damm och buller ibland förekommer. Givetvis gäller även här att dessa störningar är acceptabla.

Om du störs av djurhållning i din närhet

Om någon i din närhet håller djur så att det tydligt påverkar din hälsa eller miljön ska du i första hand vända dig till den som stör och göra denne uppmärksam på problemet. 

Om du uppmärksammat den som stör och upplever att situationen inte förbättras kan du kontakta Norrhälsinge miljökontor som då utreder och bedömer om åtgärder kan krävas av djurhållaren.