Ansökan om vägbidrag utan bank-id

Här kan du ansöka om vägbidrag utan bank-id.


Skriv namnet på er förening här om ni tillhör denna kategori.

Summa ersättning föregående år.

Skriv namnet på er förening här om ni tillhör denna kategori.

Summa ersättning föregående år.

Skriv namnet på er förening här om ni tillhör denna kategori.

Summa ersättning föregående år.

Skriv namnet på er förening här om ni tillhör denna kategori.

Summa ersättning föregående år.

Skriv namnet på er förening här om ni tillhör denna kategori.

Föreningsuppgifter


Typ av konto * (obligatorisk)
Typ av kontoUppgifter om dig som lämnar in ansökan


Min roll är: * (obligatorisk)
Min roll är:
Årsmötesprotokoll och medlemsförteckning ska laddas upp.Er ansökan kommer inte att behandlas om dokumenten saknas

Oriktigheter
Om oriktiga uppgifter lämnas, vilka leder till att felaktiga bidrag utbetalas, äger kommunen rätt att återkräva bidraget. Sökanden erinras om skyldighet att meddela gatusektionen då förändringar inträffar som kan påverka bidraget.