Ansökan om vägbidrag utan bank-id

Här kan du som representant för vägförening utan bank-id ansöka om vägbidrag.Summa ersättning föregående år.


Summa ersättning föregående år.


Summa ersättning föregående år.


Summa ersättning föregående år.
Föreningsuppgifter


Typ av konto
Typ av kontoUppgifter om dig som lämnar in ansökan
Din roll i föreningen är:
Din roll i föreningen är:Årsmötesprotokoll och medlemsförteckning ska laddas upp.Er ansökan kommer inte att behandlas om dokumenten saknas

Oriktigheter
Om oriktiga uppgifter lämnas, vilka leder till att felaktiga bidrag utbetalas, äger kommunen rätt att återkräva bidraget. Sökanden erinras om skyldighet att meddela gatusektionen då förändringar inträffar som kan påverka bidraget.