Gatubelysning

När mörkret börjar närma sig får vi en hel del frågor om gatubelysning. Det händer ju att gatubelysning går sönder och då blir det plötsligt väldigt mörkt på gator och vägar. På den här sidan berättar vi om hur vi kontrollerar gatubelysningen.

Vi gör en rondering där vi kollar alla 6400 kommunala gatubelysningar. Det gör vi varje år i augusti, november och februari och det brukar vara en hel del ljuspunkter som behöver åtgärdas efter varje rondering.

Kartan visar vilken gatubelysning som kommunen sköter. Den är markerade med blå punkter.

Om du har frågor eller synpunkter kring en gatubelysning som inte finns utmärkt här innebär det att den inte sköts av som kommunen. Du kan då behöva kontakta Trafikverket eller en lokal vägförening. I kartan ovan kan du också se vem som är väghållare i olika delar av kommunen. Röda linjer visar statliga vägar, blå linjer visar kommunala vägar och gröna linjer visar enskilda vägar.

Läs mer om vem som sköter vägen:

Vem sköter vägen?

Tyvärr kan det dröja innan belysningen fixas. Det kan till exempel bero på att vi behöver beställa hem material som kan ta tid att få. Det byggs också en hel del i Hudik nu och det grävs för fiber. Ibland kommer de som gräver åt kablar till gatubelysning vilket de inte alltid märker ochvi får veta det långt efter att det har hänt och då dröjer det också innan det åtgärdas. Vi har en upphandlad entreprenör som lagar trasig gatubelysning och de arbetar så hårt de kan, men som sagt kan det ändå ta ett tag innan belysningen funkar igen.

En annan anledning till att det dröjer innan trasig belysning lagas är att andra trasiga lampor behöver lagas först. Till exempel prioriteras gatubelysning vid övergångsställen framför gatubelysning i villaområden.

Gatubelysningen kontrolleras i augusti, november och februari.

Nej, gatubelysningen kontrolleras i augusti, november och februari. Då åtgärdas trasiga lampor.

Undantaget är om det skulle vara ett helt område som blivit släckt, du kan då meddela oss genom vår e-tjänst.