Övergångsställe eller gångpassage

Vad är egentligen skillnaden mellan ett övergångsställe och en gångpassage? Här förklarar vi.

Övergångsställe

Övergångsställe är en del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana.

Ett övergångsställe märks ut med vägmärke och målning. Både bilister och cyklister har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på ett övergångsställe.

Som gående skall du ta hänsyn till fordonets avstånd och hastighet, samt att du skall passera gatan utan onödigt dröjsmål.

Gångpassage

Samma regler gäller på en gångpassage som om du skulle korsa vägen var som helst

Inga särskilda vägmärken eller målningsmarkeringar reglerar en gångpassage. Vid en gångpassage kan t.ex. en refug lagts ut i mitten av vägen och kanter kan ha tagits bort. Samma regler gäller på en gångpassage som om du skulle korsa vägen var som helst.

För fordonsförare gäller att du inte får skapa onödiga risker för andra trafikanter samt att du ska anpassa hastigheten efter omständigheterna. Förenklat kan man säga att det råder lika skyldighet och ansvar för gående och fordonsförare.

Trafikförordningen

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon gemensamma bestämmelser

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten och stanna.

53§ Ett fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart.

61§ Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.

7 kap Bestämmelser för gående på väg

Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.