Datumparkering i Fiskarstan

Under slutet av maj kommer kommunen, efter beslut i Tekniska nämnden, att införa datumparkering året runt, mellan klockan 02:00-08:00, inom ett område i Fiskarstan som sträcker sig mellan Östra Tullgatan till Besvärsgatan och mellan Trädgårdsgatan till Storgatan.

Fiskarstan är idag ett problemområde när det gäller parkerade bilar. Gatorna är smala vilket medför att framkomligheten begränsas kraftigt när det inte är datumparkering, 1 oktober-1 maj. Detta får till följd att flera samhällsviktiga fordon såsom räddningstjänst ambulans o.s.v. kan få problem att ta sig fram.

Eftersom framkomligheten fungerar tillfredställande när datumparkering gäller, 1 oktober-1 maj 02:00-08:00, så har ett beslut tagits att datumparkering ska gälla året runt.