Fordonsflytt

Bilar som står felparkerade, trafikfarligt eller övergivna och dumpats kan behöva flyttas. Markägaren kan själv inte flytta dessa bilar. Men vi som kommun kan besluta om flytt och beställa bärgning.

Enhetschef eller trafikingenjör på Tekniska förvaltningen, Trafikenheten, beslutar om flyttning av fordon. Fordonsflyttsärenden handläggs av parkeringsvakterna.

Kommunens mark

Ett fordon kan flyttas på olika grunder. Ibland utfärdas parkeringsanmärkningar innan fordonet flyttas. I de flesta fall skickas en uppmaning ut till fordonsägaren om att hen ska flytta fordonet. Det finns även flyttningsgrunder som gör att vi kan flytta fordonet omedelbart och behöver då inte meddela fordonsägaren innan. Fordon som inte hämtas ut inom en månad skrotas. Fordonsägaren kommer faktureras för kostnaden.

Privat mark

Markägaren kontaktar fordonsägaren och meddelar att fordonet måste flyttas. Fordonsägaren har då 7 dagar på sig att flytta fordonet.

Får markägaren inte tag i fordonsägaren och/ eller att fordonsägaren inte flyttar fordonet kan markägaren kontakta kommunen som kan hjälpa till att flytta fordonet, efter 30 dagar. Markägaren kommer då att faktureras för kostnaden.

Kostnad

Kostnaden för flyttning är en fast kostnad som innefattar bärgning, förvaring i en månad och skrotning.