Nytt utseende på parkeringsanmärkning

Från och med 5 mars 2012 är det nytt utseende på parkeringsanmärkningarna som Hudiksvalls kommuns parkeringsvakter skriver ut.

Detta gäller kommunala gator och vägar. Nu kommer parkeringsvakterna att använda handdatorer som skriver ut en gul kvittoliknande anmärkning.