Parkeringsförbudsområde

Hudiksvalls tätort är parkeringsreglerad med två områden, ett yttre datumparkeringsområde, samt ett inre parkeringsförbudsområde. På den här sidan kan du läsa mer om parkeringsförbudsområde.

Parkeringsförbudskarta

Parkeringsförbudsområdestavlorna finns uppsatta på varje gata som medger tillfart till området inom centrala Hudiksvall. Inom parkeringsförbudsområdet gäller ständigt parkeringsförbud, om inget annat anges.

Inom området får du parkera endast på markerade parkeringsplatser, samt på gator som är uppskyltade med den blå-vita parkeringsskylten.

Parkeringsförbudsområdesmärket är fyrkantigt och gult med röd kantlinje. I mitten sitter ett parkeringsförbudsmärke, som är runt och blått med röd ring runt om samt genomskuret av ett rött streck.

Skylt för parkeringsförbudsområde.

Förbudet gäller ända tills du passerat slutmärket. Efter det gäller datumparkeringsregeln.

Skylt för att parkeringsförbudsområde slutar.

Två parkeringsområden

Hudiksvalls tätort är parkeringsreglerad med två områden med

  • ett yttre datumparkeringsområde
  • ett inre parkeringsförbudsområde.

Läs mer om datumparkeringssområde:

Datumparkeringsområde