Större kommunala och privata parkeringsplatser i centrala Hudiksvall. Karta

I centrala Hudiksvall finns cirka 1500 parkeringsplatser.

Karta över större parkeringsplatser i centrala Hudiksvall.

På dessa kommunala parkeringar betalar du för att parkera

Salutorget

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 2 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Milstolpen

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Garvaren

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Museet

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

För att kunna använda de avgiftsfria parkeringsplatserna behöver du en parkeringsskiva

Parkeringsskiva finns att hämta på följande ställen i Hudiksvall:

  • OKQ8, Södra vägen 20
  • Circle K, Kungsgatan 50
  • Kommunens Servicecenter, Trädgårdsgatan 4
  • Kiosken Guldsmeden
  • Kioskpiraten, Stationsgatan 6