Frågor och svar om parkeringsavgifter

Vissa av de centrala kommunala parkeringsplatserna är från den 1 februari 2017 avgiftsbelagda delar av dygnet.

När införs avgiften?

1 februari 2017.

Från den 20 mars 2018 tas parkeringstidsregleringen bort på  parkeringarna Milstolpen, Garvaren och Museet. Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Vilka gäller det och vad kostar det?

Salutorget

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 2 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Milstolpen

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Garvaren

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Museet

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, vardag utom vardag före söndag och helgdag. Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift.

Hur köper man biljett?

Du kan köpa biljett med hjälp av mobilen eller i en parkeringsautomat. Parkeringsautomaterna tar endast kortbetalning. Betalning med mynt är ej möjligt.

Varför kan man inte betala med mynt?

För att undvika skadegörelse och det arbetsmiljöproblem som uppstår med mynthantering har kommunen valt att endast erbjuda betalning med kort eller via mobilen. Det finns ett stort utbud av kommunala parkeringar där det är avgiftsfritt att parkera.

Varför skaffar inte kommunen parkeringsautomater där man betalar endast för den tid man verkligen står parkerad?

Lösningen är ej möjlig i våra parkeringsautomater. Löser du biljett via mobilen kan du välja att avsluta parkeringen när du lämnar parkeringen och betalar endast för den faktiska tid du parkerat. Men du kan inte parkera längre än den maximala parkeringstiden som gäller på respektive parkering.

Får kommunen välja bort mynt som betalningsmedel?

I detta fall kan kommunen välja bort mynt som betalningsmedel. Med stöd av Trafikförordningen har kommunen mandat att meddela lokala trafikföreskrifter som begränsar betalningsmöjligheterna på allmän plats till exempelvis kort eller telefon.

Varför inför kommunen avgift?

Det ska vara enklare att hitta en ledig parkering i centrala Hudiksvall för att uträtta sina ärenden. De som behöver parkera hela dagar och längre perioder kan söka sig till parkeringar som inte är belägna mitt i centrala Hudiksvall. Se karta över parkeringar för bästa alternativ. De som har möjlighet att byt bilen mot att gå, cykla eller åka kollektivt ska förhoppningsvis göra det i större utsträckning.

De intäkter som avgiften ger kommer att användas till skötsel och underhåll av parkeringsytorna. Fram till den 1 februari 2017 har underhåll av de fyra nämnda parkeringarna finansierats genom skattemedel.

Vad gör jag om automaten är trasig?

Felanmälan görs hos Servicecenter på telefon 0650 – 380 80. Om automaten är trasig måste du lösa biljett via telefonen eller parkera på en annan parkeringsplats.

Får jag parkera om automaten är trasig?

Om det inte är möjligt att lösa biljett i automaterna måste du lösa biljett via mobilen. Du kan annars välja en annan parkering med fungerande parkeringsautomat eller där det är gratis.

Vad gäller övrig tid?

Övrig tid på dessa parkeringar är det tillåtet att parkera utan avgift och det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Vad gäller på parkeringsplatser för rörelsehindrade?

Inga av de kommunala parkeringsplatserna för rörelsehindrade är avgiftsbelagda.

Vad gäller för lördagar? Räknas de som vardag före helgdag eller bara som vardag?

Lördagar räknas som vardag före söndag och är avgiftsfria.

Gäller p-skiva på parkeringsplatser längs gatorna utanför de nu avgiftsbelagda p-ytorna? Finns det parkeringsplatser längs dessa gator utan p-skiva och vart är dem?

Det finns ungefär 300 kantstensparkeringar i centrala Hudiksvall. Regleringen på dessa har inte ändrats. För att veta vilka regler som gäller för varje kanstensparkering måste man kolla skyltningen på platsen. Där framgår hur länge man får står och om P-skiva krävs eller inte. Vi har ingen avgift på kantstensparkeringarna. På hudiksvall.se finns en karta över de större parkeringsplatserna och dess reglering men vi har ingen karta över alla kanstensparkeringar.

Karta över större parkeringsplatser i centrala Hudiksvall

Du kan använda det här formuläret för att ställa frågor om parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser. Om du vill att vi besvarar din fråga via e-post måste du fylla i namn och e-post. Du kan även vara anonym. Din fråga och svaret kommer att publiceras på denna sida.