De flesta lagar och bestämmelser som du som fastighetsägare är skyldig att följa finns för att skydda andra eller miljön. Vissa fastigheter berörs till exempel av bestämmelser om PCB i byggnader och anläggningar.

Inventering och sanering av PCB