Kartor

En man sitter vid ett skrivbord och planerar framför stora kartor.

Hudiksvalls kommun tillhandahåller flera olika sorters kartprodukter. De kan levereras både digitalt och utskrivna på papper. Hör av dig till oss om du har frågor om någon av våra kartor.

cX-länskarta

En digital karta som finns tillgänglig på kommunens hemsida. I cX-länskartan går det att söka adresser och olika kategorier av samhällsinformation.

Klicka här för att öppna cX-länskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomtkarta

Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur kommunens och lantmäteriets baskartor över en fastighet. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, gatunamn, adressnummer med mera. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsernas läge eller övrig detaljinformation. Tomtkartan kan användas i ansökningar av enklare slag.

Notera att tomten måste ha en giltig adress.

Klicka här för att ladda ner en Tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Primärkarta

Primärkartan används för detaljerad planering, projektering och som underlag till olika kartprodukter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, byggnader och höjdkurvor.

Primärkartan täcker i huvudsak kommunens tätorter. Den uppdateras och kompletteras fortlöpande för att bibehålla sin kvalitet och används ofta för framställning av andra kartor, som t.ex. grundkartor, nybyggnadskartor, översiktskartor och turistkartor.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur din fastighet är bebyggd och hur du får bebygga den. Nybyggnadskartan redovisar vanligtvis:

  • Fastighetsgränser
  • Bestämmelser i gällande detaljplan
  • Rättigheter, såsom gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter mm.
  • Byggnader
  • Vägar
  • Höjdförhållanden på fastigheten
  • Sockelhöjd på eventuella grannhus
  • Gatuhöjd mitt i gatan och/eller befintliga brunnar
  • Anslutningspunkt till vatten och avlopp

Samtliga av ovan nämnda detaljer är kontrollerade och vid behov nyinmätta.

Handläggningstid

Levereras inom 3 veckor. Med undantag under högsäsong. Beställningar som kommer in under sommarperioden kan ta längre tid än vanligt att handlägga på grund av semestertider.

Giltighetstid

En nybyggnadskarta får, när den skickas in med en ansökan om bygglov, inte vara äldre än sex månader från den dag den upprättades.

Nybyggnadskartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats efter nybyggnadskartans upprättande. Efter sex månader krävs därför att en kontroll genomförs för att säkerställa att inga förändringar har skett. Efter 30 månader från ursprungligt upprättandedatum upphör möjligheten att beställa kontroll. Därefter krävs en nybeställning av nybyggnadskarta.

Beställning av mätnings- och karttjänster

Du kan enkelt beställa våra mätnings- och karttjänster genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner.