Planerade flygningar med drönare

En drönare surrar i luften med en pickup i bakgrunden.

Drönare är ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GNSS och ger ökad insyn och kvalitet. Användandet av drönarteknik för insamling av data gör att vi kan skapa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan få fram mer tillförlitliga data som inte går att få från marken.

En säkrare arbetsmiljö

Drönarteknik möjliggör också en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätning av hårt trafikerade vägar, kontaminerade områden eller där terrängen är otillgänglig.

Finns tillstånd för att flyga?

Inget särskilt tillstånd krävs för att flyga med den typ av drönare som vi använder men vi följer kamerabevakningslagen, GDPR och transportstyrelsens regler.

Vilken typ av drönare använder sig kommunen av?

Hudiksvalls kommun använder sig av drönare av typen Phantom 4 PRO/RTK. De väger 1,4 kg och har en flygtid på cirka 25 min.

Vilken typ av produkter skapas?

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät-, analys- och 3D-visualaliseringsprodukter, exempelvis kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Information om var och när kommunen använder drönare publiceras på den här sidan och i kommunens Facebook-flöde. Bilen är tydligt markerad med ”Hudiksvalls kommun” och bilens blixtljus är alltid på under flygning. Piloten använder varselkläder och varningsskyltar är uppställda på platsen för start och landning.

Vad har piloten för utbildning?

Piloten har utbildning för den specifika drönaren. Utbildningen innefattar bland annat flygsäkerhet, flygteknik och regler för flygning.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor före eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Hur hanteras risker?

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygningen vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten etablerad och kontinuerlig kontakt med flygledningen.

Kommande flygningar

Nedan ser du en karta över platser med våra planerade flygningar markerade.

Klicka på ett av de markerade områdena för mer information om respektive drönarflygning. Områdena kommer att finnas publicerade två veckor före flygningen och ligga kvar i kartan två veckor efter flygningen.

Vid frågor om äldre flygningar, kontakta Mätningsenheten.

Planerade drönarflygningar