Vad kostar det?

En medarbetare på Tekniska förvaltningen sitter och arbetar vid sitt skrivbord.

En avgift tas ut för kommunens mätningstjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

Sammanfattning om vad det kostar

  • Att beställa primärkarta kostar 683 kr/ha (moms 25% tillkommer)
  • En Nybyggnadskarta för en fastighet < 5 000 m2 inom detaljplanelagt område 8479 kr (Ingen moms tillkommer)
  • Våra Mätningstjänster utförs enligt timtaxa (moms 25% tillkommer)

Vår timtaxa är 893 kr eller för ett mätlag 1517 kr (mätlag är om två eller fler personer åker på samma uppdrag).

Klicka på länken nedan för att se vår taxa i sin helhet.

Hör gärna av dig till oss för frågor om våra avgifter.