Vi Unga

Tecknad illustration med unga människor och en ombyggd buss så att den går att använda ungefär som ett marknadsstånd.

Vi Unga bildades 1955 med målet att vara en organisation där unga själva får möjlighet att skapa och styra föreningar som passar dem. Idag är vi över 9500 medlemmar i cirka 200 föreningar. Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi tycker att det är fint när ungdomar från olika håll får knyta kontakter, och vill gärna vara den plats där sådana möten sker. Detta betyder att vi inte accepterar främlingsfientlighet. Istället jobbar vi aktivt för att motverka fördomar av alla dess slag. Självklart är all aktivitet i vårt förbund drog- och alkoholfri.

Hur arbetar föreningen?

Blanda engagemang med föreningsliv och du har Vi Ungas grundidé: att hjälpa barn- och unga att förverkliga sina drömmar genom att organisera sig. Att ta vara på sin fritid och att få utveckla sina intressen tycker vi är bland det viktigaste som finns. Därför är Vi Ungas mål att göra det enkelt och smidigt för våra medlemmar att starta och driva föreningar, som kan göra precis det. Vad du väljer att göra i din Vi Unga-förening och hur du väljer att göra det är helt upp till dig. Vi Unga verkar för alla barn och ungas möjlighet att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill stödja unga att själva ta ansvar för sin egen fritid, främja föreningslivet samt lära unga att själva påverka sin egen fritid.

Hur arbetar ni med landsbygdsutveckling?

Landsbygden, naturen och miljön är grunden till att Förbundet Vi Unga bildades. Enligt vårt idéprogram är landsbygden ett av förbundets tre prioriterade områden, tillsammans med jämlikhet och miljö. Vi Unga verkar för att unga som bor på landsbygden ska ha lika möjligheter till egen organisering som unga i städer har. Viktigt för oss är även att unga i städer som inte har någon nära relation till landsbygden ska kunna få ta del av den och se dess värde. Vi Unga är Studieförbundets Vuxenskolans ungdomsorganisation och vi arbetar nära Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF.