Utvecklingsgrupper

De lokala utvecklingsgrupperna gör ett jätteviktigt jobb genom att driva frågor om stads- och landsbygdsutveckling på sina orter.