Bygderådet i Hudiksvalls kommun

En allé där solen lyser mellan träden.

Bygderådet är en ideell förening som bildades 2019, dels mot bakgrund av att utvecklingsgrupper och föreningar i bygderna har många gemensamma utmaningar och utvecklingsidéer som med fördel kan drivas samlat, dels mot bakgrund av att kommunen efterlyst en sammanhållande samarbetspart vad gäller landsbygdsfrågor.

Vi samarbetar med kommunen för att nå bästa resultat, bland annat genom att kommunens stad- och landsbygdsstrateg Stefan Barenfeld är adjungerad till Bygderådets styrelse.

För att verka sammanhållande har bygderådets styrelse bred geografisk representation inom kommunen Välkommen att söka medlemskap för just din lokala utvecklingsgrupp.

En geografisk karta som visar var förtroendevalda i Bygderådet finns i kommunen.

Förtroendevalda i Bygderådet fördelas över hela kommunen.

Hur arbetar föreningen?

Den övergripande verksamheten är enligt stadgarna § 6 Verksamhet att ”Bygderådet i Hudiksvalls kommun ska främja en lokal utveckling i Hudiksvalls kommun, dels genom egen verksamhet, dels genom samverkan med organisationen Hela Sverige ska leva och andra organisationer som främjar föreningens syfte.”

Konkret innebär det att:

  • Bygderådet ska agera i frågor av landsbygdsövergripande karaktär. Bygderådet företräder inte en enskild intressegrupp och agerar inte i dess tjänst.
  • Bygderådet ska samordna övergripande principiellt viktiga frågor för samhällen/byar i Hudiksvalls kommun och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.
  • Bygderådet ska samarbeta nära med framförallt kommunen, men också med andra offentliga instanser, i planerings- och utvecklingsfrågor. Detta i syfte att stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och samhällena/byarnas idéer och engagemang.
  • Bygderådet ska vara en aktiv brygga som underlättar tvåvägskontakt mellan landsbygdens organisationer och kommunen eller andra offentliga aktörer. - Bygderådet ska stimulera erfarenhetsutbyte mellan samhällen/byar på landsbygden.
  • Bygderådet ska bidra till att skapa förutsättningar dels för enskilda samhällens/byars arbete för dess utveckling, och dels för att enskilda samhällen/byar ska hitta forum för sina åsikter och behov till berörda instanser.
  • Bygderådet ska när intresse föreligger driva egna projekt eller på uppdrag genomföra externa projekt som ligger i linje med Bygderådets stadgar och verksamhetsplan.

Hur arbetar Bygderådet i Hudiksvalls kommun med lokal utveckling?

På längre sikt är målet att kommunen ska landsbygdsäkra sin verksamhet vilket i korthet betyder att landsbygdens perspektiv ska finnas med t ex i alla beslutsprocesser och i utformningen av den dagliga verksamheten. En prioriterad fråga är också att rekrytera fler medlemmar för att bli en starkare röst för Hudiksvalls kommuns landsbygd. I höst 2020 planerar Bygderådet för en nätverksträff för våra medlemmar och alla som är intresserade av landsbygdsutveckling.

Läs mer om föreningen

Läs mer om Bygderådet i Hudiksvalls kommun på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till Bygderådets Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.