Långvinds byalag

En milstolpe på en stenmur som ligger i en trädallé.

Långvinds Byalag är en ideell förening i Långvind, sydöstra delen av Enånger. Byalaget bildades den 6 september 2015.

Byalagets syfte är, enligt stadgarna, ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”. Föreningen vill på olika sätt främja utvecklingen i den gamla järnbruksmiljön, av Långvinds fantastiska naturmiljö och Långvind i övrigt.

Byalaget har som slogan: ”Långvinds byalag – föreningar, företag och enskilda som förenar Långvind”.

Hur arbetar föreningen?

Föreningen vänder sig till både enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling. I stadgarna skriver byalaget: ”Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.”

Vi vill ge landsbygden, orter och byar utanför Hudiksvalls stad – i vår del av kommunen – bättre livsbetingelser, där vi bättre tar vara på entreprenörskap och lokal utvecklingskraft.

Hur arbetar ni med lokal utveckling?

Långvinds byalag jobbar på bred front med landsbygdsutveckling genom lokal verksamhet och organisationen Hela Sverige ska leva, främst genom Länsbygderådet X-ing Gävleborg, med facebooksidan Hela Sverige X-ing. I Gävleborgs län är Långvinds byalag en av över 200 lokala utvecklingsgrupper.

Långvinds byalag är initiativtagare till Bygderådet i Hudiksvalls kommun och en av dess medlemmar.

Läs mer om föreningen

Länk till Långvinds byalags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.