Lindefallets Byaråd

Utsikt över Lindefallet med solen som går ner i horisonten.

Lindefallets Byaråd är en ideell förening i Lindefallet, Enånger. Rådet bildades på ett stormöte 1996 och uppgiften är att vara en samlande enhet när det gäller hela byns angelägenheter.

Alla föreningar i byn har en plats i rådet. Även andra intresserade bybor är alltid välkomna att delta i rådets möten och arbete. Lindefallet - Byn som har nära mellan ord och handling

Hur arbetar föreningen?

Föreningen arbetar med de övergripande frågorna och de frågor som inte ingår i de andra föreningarnas uppdrag. Ett exempel kan vara att jobba med ökad trivsel som blommor i byn under sommaren eller välkomstskylten. Detta görs i arbetsgrupper med stort engagemang.

Lindefallets Byaråd delar ut en utmärkelse, en BölanUv till personer som har gjort bra saker som utvecklar bygden.

Någon gång om året ordnas stormöte för medlemmar och intresserade där vi med demokratisk delaktighet pratar om byns utveckling.

Hur arbetar ni med lokal utveckling?

Vårt arbete utgår från den senaste Lokala utvecklingsplanen för att få en långsiktig hållbar utveckling av Lindefallet. Byarådet jobbar naturligtvis för att fler ska kunna flytta hit till byn men även med att de som redan bor här ska fortsätta att trivas.

Föreningen är aktiv i kommunens Bygderåd och i Länsbygderådet X-ing.