Njutångers sockens hembygdsförening

Njutångers sockens hembygdsförening, byggnaden är röd med vita knutar med en intilliggande vit byggnad i nittio graders vinkel.

Njutångers sockens hembygdsförening bildades 1937 och ett av föreningens syften är att bevara och värna om sockens kulturarv.

Hur arbetar föreningen?

Det görs bland annat genom att samla in och vårda föremål och information, slå vakt om berättelser och traditioner och göra dessa tillgängliga. Ett annat syfte som funnits med sedan starten är att öka trivseln i bygden.

Hur arbetar ni med lokal utveckling?

Landsbygdsutveckling lyfts fram i våra stadgar där det särskilt nämns ”att aktivt medverka i vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering”.

Hembygdsföreningen arbetar aktivt, tillsammans med kommunen, med kulturmiljön i det nya naturreservatet Sofieholmforsen vid Nianåns utlopp i Njutångersfjärden – och med hur värdena i området kan upplevas och nyttjas av både bybor och besökare. Tillsammans med Iggesunds intresseförening tog Njutångers sockens hembygdsförening fram en lokalekonomisk analys (LEA) 2018. De båda föreningarna har därefter, tillsammans med Nianfors Naturligtvis och andra engagerade i bygden, också tagit fram en lokal utvecklingsplan (LUP) för Njutångers socken. Nu fortsätter bygdens arbete med att förverkliga utvecklingsplanens viljeinriktning!

Läs mer om föreningen

Besök föreningens egen webbplats:hembygd.se/njutanger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av föreningens Lokalekonomiska analys i Njutångers socken Iggesund och Njutånger.