Rogsta Socken Intresseförening

Träd och röda hus med vita knutar på båda sidor om det spegelblanka vattnet.

Rogsta Socken Intresseförening bildades 1998 och ett av föreningens syften är, att bedriva landsbygdsutveckling.

Hur arbetar föreningen?

Med syfte att länka samman olika åtgärder för att utveckla bygdens ekonomi genom att verka för gemensam satsning i området där kompetens, erfarenhet och sakkunskap ger oss möjlighet till utveckling av lokalservice, landsbygdsturism och byautveckling. Och att bevara och värna om socknens kulturarv.

Hur arbetar ni med lokal utveckling?

Föreningen har som ändamål att bedriva landsbygdsutveckling i enlighet med ”Ideell Intresseförening” med särskild målsättning att utveckla den lokala servicen, skapa bättre förutsättningar för näringslivet, jordbruket, turism, bevara miljö och kultur.

Vi arbetar med prioritet på fyra utvecklingsområden som är viktiga för bygden

  • Infrastruktur
  • Turism
  • Företagsamhet
  • Nätverk

Läs mer om föreningen

Läs mer om Rogsta Socken Intresseförening på:www.rogsta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av föreningens Lokala Utvecklingsplan (LUP) i Rogsta socken-Hälsingtuna.