Anmäl matförgiftning
Var ni ett sällskap?
Var ni ett sällskap?


Blev fler i sällskapet sjuka?
Blev fler i sällskapet sjuka?

Jag vill bli kontaktad när mitt ärende har behandlats.
Jag vill bli kontaktad när mitt ärende har behandlats.

Om du fyller i namn och telnr och skickar in din anmälan lagras de personuppgifter du anger i en databas och behandlas enligt personuppgiftslagen. Tänk också på att din anmälan med namn blir offentlig handling.