Anläggning av våtmark i Enånger

Betande kor på en äng vid Ängasjön.

Betande kor, Ängasjön.

Hudiksvalls kommun har anlagt ett våtmarksområde i den utdikade sjön Ängasjön i Enånger.

Syftet är att fånga upp näringsämnen från i huvudsak jordbrukmark i området och att gynna biologisk mångfald samtidigt som landskapsbilden och rekreationsmöjligheterna förbättras.

Det ca 25 ha stora varierade våtmarksområdet med vattenspeglar, vegetationsområden och strandbeten kommer att minska transporten av övergödande ämnen vidare till Enångersån och Enångersfjärden betydligt. Restaureringen av den forna sjön genom dämning, grävning, röjning och fräsning har också mycket stor potential att gynna vårlekande fisk och ett myllrande och artrikt fågelliv.

Projektet genomfördes av kommunen i samarbete med markägarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och finansierades till största delen med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utsikt över en våtmark.

Bilden visar området före restaurering.

Sjötröskel vid Ängasjön. Stora stenar ligger i vattnet i strandkanten.

Sjötröskel, Ängasjön.

EU-logga - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.