Hudiksvalls hållbarhetspris

Hållbarhetspriset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Hudiksvalls kommun. Priset delades ut första gången 2014 under Glada Hudik galan. Statyetten som delas ut har skapats av konstnären Felicia Öjemark Wiik.

Kriterier för Glada Hudiks Hållbarhetspris

Glada Hudiks Hållbarhetspris kan tilldelas enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar som är boende/verksamma i kommunen. Priset kan utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser.

Pristagaren bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås.
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhets-, miljö- och hälsofrågor.
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser för att trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Priset delas ut av Hudiksvalls kommun och pristagaren har utsett av kommunens miljöstrateg tillsammans med kommunens energi-och klimatrådgivaren.

Vinnare 2019Vinnare 2018Vinnare 2017Vinnare 2016Vinnare 2015Vinnare 2014