Vinnare 2015

Lisa Holmberg & Niklas Olsson, Ekohuset i Gammelsträng

Såhär beskriver Lisa och Niklas sitt ekohus "Vi bygger ett ekologiskt hus i Gammelsträng, Norrbo. Med ekologiskt menar vi, förutom att det ska vara energisnålt, att produktionen också är ekologiskt hållbar. Huset ska vara byggt med lokala material som har förbrukat lite energi i framställningen, de ska vara naturliga, giftfria och begagnade om möjligt. Det ska vara lätt att reparera skador på huset och materialen ska kunna återbrukas till annat vid rivning. Därför har vi valt att bygga ett ramverk av rundtimmer, av bland annat vindfällor, som står på en plintgrund av granitstenar från en nedbrunnen närliggande loge. Väggarna kommer isoleras med halm, som är en restprodukt från livsmedelsframställning, och putsas med lera från ett närliggande dike. Tak och golv kommer isoleras med hyvelspån från återbrukat virke vi har hyvlat samt ekofiber. Huset kommer värmas upp med förnybara bränslen som sol och ved. Den mesta av elen kommer vara producerad med egna solceller.

Vi vill sprida vårt synsätt och har bland annat föreläst på Bromangymnasiet för bygg och anläggnings-programmet. Att bli nominerad till ett hållbarhetspris ger oss möjlighet att nå ut med våra tankar till fler."