Vinnare 2016

- I år har vi valt att fokusera på lärande för hållbar utveckling, säger miljöstrateg Åsa Terent. Britta Käller arbete i skolan har uppmärksammats på olika sätt under året när vi inventerat skolans möjligheter till källsortering.

2016 års Hållbarhetspris tilldelas Britta Käller, hem- och konsumentkunskapslärare på Iggesund skola med motiveringen:

Lärande för hållbar utveckling i skolan är en av grundpelarna för ett hållbart samhälle. Britta Käller är ett lysande exempel på hur det kan göras i praktiken.

Britta inspirerar kollegor och elever till arbete för ett hållbart samhälle. Hon har ett systemtänk och arbetar med helheten vilket har bidragit till ämnesövergripande undervisning mellan ämnen och lärarkollegor i bland annat SO och NO. I undervisningen inom hem- och konsumentkunskap har hon på ett konkret sätt visat hur var och en kan arbeta med återbruk, källsortering, kompostering och odling. Britta finner lösningar där andra ser hinder. Finns det inga kärl för sortering då ser hon till att det fixas. Saknar hon något i lärmiljön ser hon till att den utvecklas. Britta har gjort miljö och hållbarhetsarbete till en självklar och naturlig del i undervisningen.

Genom ett stort engagemang och närvaro i nuet fångar hon elevernas uppmärksamhet och lyfter dem. En central del i hennes arbete är Brittas sätt att se eleverna, ge dem utrymme att vara olika men ändå känna tillhörighet.