Vinnare 2019: Omställning Hudiksvall

Från vänster: Frida Tirén Ridderstedt med lille Victor, Viveka Höglund, Per-Gunnar Jacobsson, Bertil Arwidsson, KE, Julia Tirén Ström, Göte Boman och Agneta Bengtson. (Åsemi Byström, suppleant, saknas.).

Från vänster: Frida Tirén Ridderstedt med lille Victor, Viveka Höglund, Per-Gunnar Jacobsson, Bertil Arwidsson, KE, Julia Tirén Ström, Göte Boman och Agneta Bengtson. (Åsemi Byström, suppleant, saknas.)

Årets hållbarhetspris tilldelas en opolitisk, religiöst obunden, ideell förening som arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer. Den här strävsamma föreningen har under sju års tid genom sina arrangemang och träffar lyft frågeställningar som är kopplade till ett förändrat klimat.

Ni har gjort det möjligt för alla att lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare. Era träffar är en plats för diskussioner om möjligheter och lösningar vilket ger handlingsberedskap och kraft till förändring.

Omställning Hudiksvall får årets Hållbarhetspris för att ni sätter fokus på klimatet vilket är en av vår tids största utmaningar. Vi i Sverige är delaktiga i problemet men är inte de som drabbas hårdast av konsekvenserna.

Omställning Hudiksvall medvetandegör dessa frågor i samhället, lyfter upp dem på den politiska agendan och inspirerar övriga kommuninvånare till hur vi i vår egen vardag kan göra skillnad. Det kan stundtals vara obekvämt, men frågor om planetens förmåga att fortsatt vara en bra plats för liv måste få skava och vara obekväma.