Iggesunds Hårdkrom saneras

Vad ska göras?

Sanering och rivning av byggnader samt sanering av mark och grundvatten.

Vem gör detta?

Projektet utförs av Holmen AB, Bodycote ytbehandling AB och Hudiksvalls kommun.

När?

Projektet beräknas pågå till år 2020.

Varför?

Byggnaderna, marken och grundvattnet har förorenats av de tidigare verksamheterna och behöver åtgärdas för att minska belastningen på miljön. Byggnaderna är i dålig kondition och behöver rivas.

Hur påverkar detta dig?

Området runt Iggesunds Hårdkrom kommer vara avspärrat av säkerhetsskäl. 

Informationsblad

Informationsblad nr 1 maj 2016 Pdf, 2.6 MB.