Skräpplockardagar i Hudiksvall

En vandringsled genom skogen en solig sommardag, Vissa trädstammar är märkta med röd färg.

Runt om i landet anordnas skräpplockardagar då förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar plockar skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Årligen deltar över 500 000 hjältar runt om i landet!

Stiftelsen Håll Sverige rents kampanj Skräpplockardagarna bidrar med pedagogiskt och åldersanpassat material om nedskräpning till de förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar som anmäler sig före 31 maj.

Anmäl dig till skräpplockardagarna senast 31 maj

Här anmäler du er förskola/skola eller barn- och undomsförening till kampanjen Skräpplockardagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla verksamheter tar hand om sitt skräp själva. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och lämna till återvinningsstation.

Läs mer om kommunens arbete gällande avfall och återvinning

Hur skräpigt är det i Hudiksvall?

Sommaren 2019 genomfördes en inventering av nedskräpning i Hudiksvalls stad och i tätorterna Delsbo och Iggesund. I Hudiksvall hittades 3,72 skräp per tio kvadratmeter varav fimpar utgjorde drygt 60% av skräpet. Resultat från mätningar som genomfördes i andra städer under 2018 var medeltalet 5,72 skräp per tio kvadratmeter.

Resultatet av mätningen ger vägledning i att hitta åtgärder som minskar nedskräpning. Åtgärder för nedskräpning kommer att finnas med i kommunens kretsloppsplan som gäller från 2021.

I Hudiksvalls stad används en inventeringsmodell för stad. För Delsbo och Iggesund användes en inventeringsmodell för mindre tätorter och parker. Det gör att resultatet inte går att jämföra rakt av. Inventeringen ger oss ett nuläge att utgå ifrån för att ta fram åtgärder för att minska nedskräpningen.

Nedan finner du länkar till resultatet av inventeringen för respektive plats.

Mer information om fakta kring nedskräpning hittar du på Stiftelsen Håll Sverige Rents webbplats.

Länk till Håll Sverige rents webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.