Värmepumpar

En värmepump används för att utvinna värme ur berg, mark, ytvatten eller luft. Det krävs tillstånd för installation av berg-, jord- och ytvattenvärme. För installation av luftvärmepumpar krävs inget tillstånd.

Berg-, jord- och sjövärme

Om du ska installera en värmepump för berg-, jord- eller ytvattenvärme kan det påverka vattnet och marken i omgivningen. Därför måste du anmäla eller söka tillstånd hos miljökontoret.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid borrning för bergvärme, under relaterat innehåll längre ner på sidan.

Luftvärmepump

För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan till miljökontoret. Det du behöver tänka på är att placera utedelen så att grannar inte störs av buller.

Tips inför planeringen

Ta reda på om det finns elledningar, telefonkablar, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar, bergrum eller skyddsrum i närheten. Du behöver tillstånd (servitut) från fastighetsägaren om du ska utnyttja annans mark- eller vattenområde.

När du funderar på dimensionering och utformning kan du få hjälp av kommunens energirådgivning, telefon 0650-192 92.

Större anläggningar

Kontakta miljökontoret om du vill installera en större anläggning än 10 MW.

Tomtkarta

Tomtkarta behövs för din ansökan/anmälan. Om du har en fastighet i Hudiksvalls kommun kan du hämta den här:

Läs mer och skriv ut tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet ligger i Nordanstigs kommun kan du hämta kartbilden här:

Läs mer och skriv ut Min karta på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.