Vedeldning

Att värma byggnader genom vedeldning anses vara ett bra alternativ med avseende på klimatpåverkan, då bränslet är förnyelsebart. Eldningen ger dock upphov till olika hälsoskadliga föroreningar, till exempel partiklar.

Vedeldning kan bidra till luftvägsrelaterade sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. I Sverige beräknas eldningen bidra till ca 1000 förtida dödsfall årligen. Speciellt inom tätbebyggda områden med många som eldar ved kan det periodvis uppstå problem med att rök tar sig in i bostäder via ventilationen.

Du kan minska din påverkan på omgivningen genom att:

  • Ha en bra utrustning. Kraven gällande utformning av kaminer och pannor har skärpts genom åren. Har du en gammal utrustning kan det därför vara en bra idé att ersätta denna. Eldar du för uppvärmning bör du ha ackumulatortank installerad. Observera att det kan krävas bygglov för att installera ny utrustning, kontakta plan- och bygglovskontoret för mer information.
  • Använda rätt bränsle. Elda bara rent trä med lagom fukthalt. Veden bör lagras utomhus under tak åtminstone från vår till höst innan den används. Elda aldrig avfall, målat eller impregnerat trä eller limmade träskivor.
  • Tänd och elda på rätt sätt. Följ tillverkarens anvisningar vid eldning. I Naturvårdsverkets anvisningar ges också råd om hur man eldar, se mer info på deras hemsida samt i broschyren ”Tänd i toppen”.

Det är du som eldar som ansvarar för att omgivningen inte störs av eldningen. Kontrollera röken, vid bra förbränning är röken genomskinlig. Om det är kallt ute kan röken vara vit på grund av kondens. Prata gärna med dina grannar om hur de upplever din eldning. Om någon upplever sig störd så se till att följa punkterna ovan. Hjälper inte detta kan du behöva begränsa den tid du eldar eller konvertera till en annan form av uppvärmning.

Störs du av vedeldning?

Om du blir störd av dina grannars vedeldning så börja med att informera dem om problemet och se om ni gemensamt kan komma fram till en lösning.

Om problemet kvarstår har ni möjlighet att lämna klagomål till miljökontoret.

För mer information

Information på Naturvårdsverkets hemsida:

Vedeldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om sotning:

Sotning

Information om bygglov:

Bygglov eller anmälan