Ändring av detaljplan för Bryggeriet 1

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort kravet på besöksparkeringar inom fastigheten Bryggeriet1. Efter ändringen av detaljplanen kan parkeringsgaraget stängas för allmänheten.

Gällande detaljplan: