Ede 42:6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra två flerbostadshus i två våningar på fastigheten EDE 42:6 i Delsbo.

Handlingar: