Friggesund 1:6

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder, kontor, handel samt vård av lättare karaktär med begränsad omgivningspåverkan såsom tandläkare, kiropraktor etcetera. Planändringen syftar även till att möjliggöra tillbyggnader som carport, avfallshanteringshus m.m.

Handlingar: