Upphävande av detaljplan för del av Friggesund 1:7 (Bjuråker 83:957)

Syftet med upphävandet av detaljplanen Bjuråker 83:957 i Friggesund är att möjliggöra utökningen av plantskolans verksamhet. Efter upphävandet av detaljplanen kan verksamhetens utökning prövas genom bygglov enligt plan- och bygglagen.

Handlingar: