Friggesund 8:45

Syftet är att tillåta fastighetsägaren att kombinera verksamheterna (D) vård och (K) kontor i stället för dagens (A) allmänt ändamål.

Handlingar: